Wie zijn wij

Corona: Onze locaties zijn open | Wij blijven je op afspraak helpen | Groepsactiviteiten in aangepaste vorm | Lees hier verder…

Wie zijn wij

Wie zijn wij

Stichting PuurZuid is een open organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. Wij denken in alle buurten en wijken van Amsterdam-Zuid graag mee en bieden wat je wenst en nodig hebt. Dichtbij huis, betrouwbaar en van goede kwaliteit.

Inwoners van stadsdeel Zuid kunnen bij Stichting PuurZuid terecht met vragen en voor advies en hulp op het gebied van welzijnswerk, maatschappelijk werk en schuldhulpverlening.

Buurtteam Amsterdam-Zuid

Op 1 april 2021 is Buurtteam Amsterdam van start gegaan. Op verschillende plekken in Amsterdam zijn er nu buurtteams. Alle Amsterdammers kunnen bij een buurtteam terecht met vragen op het gebied van geld, meedoen, wonen, zorg, gezondheid, werk en veiligheid.

PuurZuid voert samen met perMens, Evean en Philadelphia de buurtteams in Amsterdam-Zuid uit.

Meer informatie over Buurtteam Amsterdam vind je hier.

Sociaal Werk

Bewoners met maatschappelijke- persoonlijke of relatieproblemen kunnen terecht bij onze sociaal werkers. Wij helpen mensen zelfstandig weer verder te kunnen. Lees hier verder.

Schuldhulpverlening

Iedereen kan in de financiële problemen komen. Onze schuldhulpverleners geven advies en hulp bij geldproblemen. Lees hier verder.

Sociaal Raadslieden

Onze sociaal raadslieden zijn er voor bewoners die vragen hebben over wet- en regelgeving. Wij kunnen onder meer helpen met vragen over uitkering, huurtoeslag en belasting. Lees hier verder.

Jongeren met schulden

Voor jongeren van 18 t/m 26 jaar met geldproblemen zetten onze jongerenschuldhulpverleners zich in. Deze intensieve Jongerenschuldhulpverlening wordt in de stadsdelen Zuid, West, Nieuw-West en Centrum aangeboden. Lees hier verder.

Mantelzorgondersteuning

Onze hulpverleners staan klaar voor buurtbewoners voor wie de zorg voor een ander zwaar valt. Wij helpen, bijvoorbeeld bij  het stellen van grenzen en het combineren van mantelzorg met werk. Lees hier verder.

Vrijwilligers

Wij kunnen ons werk doen met behulp van onze vrijwilligers. Vrijwilligers werken op verschillende plekken in de organisatie en krijgen hiervoor training en begeleiding. Lees hier verder.

Onze organisatie

In 2016 is PuurZuid samengegaan met Stichting Doras, maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. PuurZuid en Doras vallen samen onder de stichting De Sociale Maatschap. Kijk voor meer informatie over de hele organisatie, zoals ons bestuur, beleid en kwaliteit op de website van De Sociale Maatschap.

Onze kernwaarden, missie & visie

Klik om de afbeelding groter te maken.

Onze organisatie in beeld! Deze video is gemaakt voor en door onze medewerkers en vrijwilligers.

Wil je meer weten over onze missie en visie?

Missie

Iedereen doet ertoe. Wij bieden hulp op maat aan mensen die problemen ondervinden door een sociaaleconomische achterstand, fysieke of geestelijke beperking. Wij doorbreken isolement, bieden ondersteuning en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid. Daartoe werken wij samen met anderen en vervullen wij een voortrekkersrol om beleid en voorzieningen te laten aansluiten bij de bestaande en toekomstige vraag.

Visie

Iedereen heeft recht op kwaliteit van leven. Niet iedereen is in staat om in onze maatschappij het hoofd boven water te houden. De maatschappij is dynamisch, wordt  ingewikkelder, meer divers en meer individualistisch.

Digitalisering maakt het leven voor mensen enerzijds makkelijker, maar zet anderzijds mensen die deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden, of mensen met een smalle beurs, buitenspel. Aangehaakt blijven wordt daardoor steeds meer een uitdaging.

Daarnaast gaat de zogenaamde participatiemaatschappij steeds meer uit van zelf- en samenredzaamheid en van de aanwezigheid van een eigen netwerk of vangnet. Er vindt een verschuiving plaats van tweedelijns zorg naar de eerste lijn en basisvoorzieningen, waardoor eerstelijns hulpverleners en de sociale basis te maken krijgen met cliënten met meer complexe uitdagingen. Voor ons werkgebied spelen daarbij nog specifiek de uitdagingen van de grote stad. Wij willen onze dienstverlening op innovatieve en onze eigen wijze optimaal laten aansluiten op deze en toekomstige maatschappelijke uitdagingen.

Als De Sociale Maatschap doen wij dit door een brug te slaan tussen hen die meekomen in de maatschappij en zij die de weg dreigen kwijt te raken. Wij stimuleren gemeenschapszin, versterken de samenleving en samenredzaamheid. Opdat iedereen binnen zijn vermogen mee blijft doen en formele en informele ondersteuning elkaar versterken. Wij zijn overtuigd van het belang van regie voor onze cliënten en in aansluiting daarop voor onze medewerkers, vrijwilligers en voor de samenleving.

Wij geloven sterk in samenwerking. Door samen te werken met anderen kunnen wij problemen eerder signaleren en helpen voorkomen. Door de handen ineen te slaan komen wij tot de beste zorg of oplossing voor cliënten. En door kennis te delen blijven wij onze organisatie, de hulpverlening, de samenleving en de branche voortdurend ontwikkelen en verbeteren.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.