Werken in Buurtteam Amsterdam-Zuid
Werken in Buurtteam Amsterdam-Zuid

Werken in Buurtteam Amsterdam-Zuid

Op 1 april 2021 is Buurtteam Amsterdam van start gegaan. In heel Amsterdam zijn op verschillende plekken buurtteams. Alle Amsterdammers kunnen bij een buurtteam terecht met vragen op het gebied van geld, meedoen, wonen, zorg, gezondheid, werk en veiligheid. Op deze pagina vind je meer informatie over het werken in een buurtteam.

PuurZuid voert samen met perMensEvean en Philadelphia de buurtteams in Amsterdam-Zuid uit. 

Welke medewerkers zitten er in het buurtteam?

In de vier buurtteams zitten ambulant ondersteuners (AO), maatschappelijk werkers (MW) en ervaringsdeskundigen. Ook wel de buurtteammedewerkers. Schuldhulpverlening, sociaal raadslieden en vroegsignalering werken nauw samen met de buurtteams. Dit geldt ook voor de sociale basis, zoals het participatiewerk. 

Waar zijn de werklocaties? 

Er zijn in Zuid verschillende buurtteamlocaties. Op 1 april zijn we gestart met: Buitenveldert (A.J. Ernststraat 112), Oud-Zuid (Vaartstraat 82), De Pijp (Smaragdplein 5) en Rivierenbuurt (Lekstraat 13a). Elk buurtteam bestaat uit 15 tot 20 medewerkers. De komende jaren wordt het aantal buurtteamlocaties uitgebreid zodat er op steeds meer plekken in Zuid buurtteams zijn waar Amsterdammers kunnen binnenstappen. 

Wat betekent werken in een buurtteam?

Wij vinden het belangrijk dat iedere buurtteammedewerker zijn eigen deskundigheid kan inbrengen én met een brede blik kan kijken. Samenwerken met elkaar en met anderen is cruciaal voor het slagen van de buurtteams. Waarbij er ruimte is voor de professional en ruimte voor eigen inbreng en expertise.

Er is een aantal stedelijke uitgangspunten geformuleerd, zoals:

  • meer aandacht voor preventie en vroegsignalering
  • vanuit de leefwereld van de Amsterdammer
  • zoveel mogelijk hulp in buurtteam zelf
  • specialistische hulp wordt erbij gehaald
  • nauwe samenwerking met de sociale basis
  • vindplaatsgericht (huisartsen, buurthuizen, moskee, etc.)
  • werken vanuit de bedoeling.

Werken vanuit de bedoeling, wat is dat?

De bedoeling, is dat:

  • de buurtbewoner zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen in de wijk
  • de regie bij de Amsterdammer zelf ligt
  • de Amsterdammer zelf bepaalt welk leven te leiden en waarvan hij of zij gelukkig wordt.

Functiebeschrijving voor professionals in Buurtteams

Het definitieve concept van de functiebeschrijving voor professionals die bij Buurtteam Amsterdam gaan werken is beschikbaar. In deze beschrijving is onder andere te lezen dat de buurtteams  werken met medewerkers in schaal 6 (MBO) en schaal 8 (HBO) van de cao Sociaal Werk. In de loop van 2021 wordt dit concept gebruikt en getoetst aan de praktijk om een definitieve functiebeschrijving te maken. Vervolgens wordt de functiebeschrijving voorgelegd aan alle Ondernemingsraden van de Buurtteams in oprichting. Na goedkeuring door de Ondernemingsraden wordt de functiebeschrijving definitief. Dit zal stedelijk worden opgepakt.
Hier vind je het definitieve concept van de functiebeschrijving voor professionals die bij Buurtteam Amsterdam werken.

Werken in een buurtteam? Hier vind je de openstaande vacatures.

Heb je een vraag over Buurtteam Amsterdam Zuid dan kan je die mailen naar info@buurtteamamsterdamzuid.nl.

Algemene informatie over de buurtteams vind je op Wijknetwerken Amsterdam.

We gebruiken cookies om onze site gebruiksvriendelijker te maken. Door onze site te gebruiken accepteer je cookies.